Repleksiyon Para Sa Kandidatura Nina VP Leni Robredo At Sen. Kiko Pangilinan – Mula sa Pamunuan ng DLSU-D

Repleksiyon Para Sa Kandidatura Nina VP Leni Robredo At Sen. Kiko Pangilinan – Mula sa Pamunuan ng DLSU-D

Nasa yugto tayo ng ating buhay kung saan laganap ang pagkalat ng mga maling impormasyon at talamak ang kultura ng korupsiyon na nagpapahina sa lagay ng ating lipunan. Bunsod nito ang ating pangarap at kasabay ng taimtim na panalangin na tayo ay pagkalooban ng mga pinunong may busilak na puso at may mabuting kalooban.

Tinanggap nina Leni Robredo at Kiko Pangilinan ang hamon ng taumbayan lalo’t kinakikitaan sila ng mga katangian ng pagiging matapat at mapagkakatiwalaang mga lingkod-bayan na siyang magpapanumbalik sa dangal at dignidad ng mga Pilipino lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Patuloy nating idalangin sa Diyos ang kanilang tagumpay para sa kinabukasan ng ating bansa.

DLSU-D Welcomes VP Leni Robredo in 2021

Nakararamdam din tayo ngayon ng pagliliyab ng damdamin tungo sa pagkakaroon ng tapat, mapagkakatiwalaan, at mapagkalingang pamahalaan. Patunay nito ang unti-unting pagdagsa ng mga tao at iba’t ibang grupo ng lipunan na nagpapahayag ng kani-kanilang pagtindig at pagsuporta kay Leni Robredo at Kiko Pangilinan. Ang agos ng suportang ito ay ang pagsisikhay ng bawat pamilyang Pilipino na magsama-sama para sa isang magandang hangarin. Dinadakila natin ang hindi matatawarang daloy ng pagtindig ng mga guro, doktor, nars, abogada/o, mag-aaral, artista ng bayan, naglilingkod sa simbahan, at mga manggagawa mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan nang may pagkakaisa.

Ang ating kolektibong pagkilos tungo sa pagpapahayag ng suporta sa kandidatura nina Leni Robredo at Kiko Pangilinan sa Pagkapangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa ay maituturing na rin na isang makabagong anyo ng rebolusyon. Ipinagdiriwang natin ang katapangang ito na nag-ugat pa mula sa mga bayaning Caviteno na nagbuwis ng kanilang buhay mahigit isang siglo na ang nakalipas.

Sa aming sariling personal na kapasidad, kami ngayon ay tumitindig para kina Leni Robredo at Kiko Pangilinan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng aming suporta tungo na rin sa isang matapat at inklusibong pamamahala sa ating lipunan.

Mensahe mula kay Br. Gus Boquer, FSC, EdD at Br. Sockie de la Rosa, FSC

Add Comment